Duometr

Duometr jest uniwersalnym przyrządem do pomiarów antropometrycznych ciała. Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

Read more ...

2900,00 zł
Quantity:
Zapytaj o produkt
Duometr PLUS

Duometr PLUS jest przenośnym zestawem przyrządów pomiarowych służących do pomiarów antropometrycznych, medycznych oraz badań dla potrzeb fizjoterapii.
Za pomocą Duometru można dokonać pomiaru pochylenia (pelvic tilt) miednicy, pomiaru pochylenia górnego odcinka piersiowego kręgosłupa, pomiaru symetrii położenia kolców biodrowych przednich górnych,

Read more ...

3450,00 zł
Quantity:
Zapytaj o produkt
Pochyłomierz AMI

Jest to przyrząd do pomiarów ruchomości ciała.
Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka oraz osób dorosłych. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka,

Read more ...

750,00 zł
Quantity:
Zapytaj o produkt
System Analizy Postawy Ciała

System Analizy Postawy Ciała jest to zestaw urządzeń stanowiących zintegrowane stanowisko do oceny postawy ciała. Zespół specjalistów z Centrum Naukowo-Badawczego OPIW wychodząc na przeciw problemom związanym z badaniami postawy ciała opracował prosty, ujednolicony, całościowy, oparty na obowiązujących standardach metodycznych System Analizy Postawy Ciała,

Read more ...

25000,00 zł
Quantity:
Zapytaj o produkt