W szklanej kuli z dużą częstotliwością trzaskają pioruny - iskry plazmowe. Urządzenie wytwarza fascynujący efekt wyładowań elektrycznych w zamkniętej szklanej sferze. Zjawisko jest całkowicie bezpieczne i można przez dotykanie szklanej sfery wpływać na odchylenie i kompensację wyładowań.

Lampa plazmowa sterowana jest przez jej bezpośrednie dotknięcie.


Lampa może pracować w dwóch trybach:
- pracy ciągłej - wyładowania następują cały czas,

Wpisz Captchę