Głowne zalety MOBILNEJ MINI-SALI:

- mobilność - możliwość prowadzenia zajęć w różnych pomieszczeniach, 
- zwartość - zajmuje bardzo mało miejsca, co pozwala wykorzystać pomieszczenia również w innym celu,
- przydatność terapeutyczna - pozwala samodzielnie, wg własnej koncepcji, rozszarzać wyposażenie standardowe o elementy szczególnie przydatne do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

 

Wymiary: 173 cm x 126 cm x 67 cm

Wpisz Captchę