10 Rat 0%

Totalnie darmowy kredyt na wszystkie artykuły z naszej oferty!

W tej ofercie nie ma ukrytych opłat, gwarantujemy:

 • oprocentowanie 0%
 • prowizje za udzielenie kredytu 0%
 • NIE jest również wymagane ubezpieczenie

Zadzwoń lub napisz wiadomość, podaj czym jesteś zainteresowany, obliczymy wartość zamówienia, obliczymy raty.

Przykład : zamówienie wartości 5600 PLN = 10 rat po 560 złotych.

 

LEASING

Specjalna oferta leasingu sprzętu medycznego, została przygotowana przez zespół OPIW we współpracy z Getin Leasing z myślą o wszystkich, którzy chcą wyposażyć swój gabinet, salkę w sprzęt do terapii integracją sensoryczną, korekcji wad postawy lub kinezyterapii

 

  • od 9% pierwszej wpłaty,

 • od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • decyzja leasingowa w 1 dzień.

Zalety leasingu:

 • elastyczny i wygodny sposób pozyskiwania środków trwałych,

 • prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego,

 • harmonogram spłat rat leasingowych dostosowany do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,

 • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Okres leasingu: do 60 miesięcy.
Możliwość wyboru waluty: PLN, EURO.

Wymagane dokumenty - procedura uproszczona

Podstawowe dokumenty rejestracyjne:

 • REGON,

 • NIP (VAT 5),

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny odpis z KRS (max. 3 m-ce),

 1. w przypadku osób prawnych:

  • wpis zakładu do właściwego rejestru podmiotów medycznych,

 2. w przypadku gdy Leasingobiorcą jest spółka cywilna:

  • umowa spółki cywilnej.

Wymagane dokumenty - procedura standardowa

Podstawowe dokumenty rejestracyjne - takie jak przy procedurze uproszczonej, dodatkowo mogą być wymagane dokumenty:

 • deklaracje PIT/CIT za ubiegły rok obrachunkowy (potwierdzone przez US lub z potwierdzeniem nadania),

 • deklaracje PIT/CIT za ostatni miesiąc (potwierdzone przez US lub z potwierdzeniem nadania),

 • zaświadczenie z US o niezaleganiu.

Osobom zainteresowanym zapewniamy pomoc i doradztwo w doborze sprzętu będącego przedmiotem leasingu. Udzielamy wszelkich informacji dotyczących warunków zawarcia umowy.

Wpisz Captchę