skip to Main Content
77 456 51 90 698 748 884 opiw@opiw.pl Dostawa produktów w czasie do 1 miesiąca.

DUOMETR

2,900,00

Opis

Duometr jest uniwersalnym przyrządem do pomiarów antropometrycznych ciała. Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

Za pomocą Duometru można dokonać pomiaru:

 • pochylenia (pelvic tilt) miednicy,
 • pochylenia górnego odcinka piersiowego kręgosłupa,
 • symetrii położenia kolców biodrowych przednich górnych,
 • symetrii położenia wyrostków barkowych,
 • koślawości i szpotawości kończyn dolnych,
 • asymetrii tułowia we wczesnym wykrywaniu i kontroli efektywności leczenia bocznych skrzywień
 • kręgosłupa (np. ATR, wielkość i położenie garbu żebrowego i wału mięśniowego),
 • ruchomości łopatek,
 • ruchomości obręczy biodrowej,
 • ustawienia głowy

Wymiary:

 • długość – 44 cm
 • szerokość – 27 cm
 • wysokość – 20 cm
Back To Top