skip to Main Content
77 456 51 90 698 748 884 opiw@opiw.pl Dostawa produktów w czasie do 1 miesiąca.

KOLUMNA ŚWIETLNA

Opis

Urządzenie świetlno – dźwiękowe wyrabiające umiejętność wykrywania zależności między głosem a wzrokiem. Głośność wydawanego dźwięku do mikrofonu jest ściśle związana z ilością kolorowych progów urządzenia, które świecą w kolejności od dołu do góry.

Istnieje możliwość pracy z dwoma lub jednym mikrofonem oraz ustawienia zakresu pracy w zależności od możliwości głosowych dziecka.

Dostępna jest wersja do zawieszenia na ścianie lub na kółkach.

Wymiary: 38 x 20 x 117 cm.

Back To Top