skip to Main Content
77 456 51 90 698 748 884 opiw@opiw.pl Dostawa produktów w czasie do 1 miesiąca.

SYSTEM ANALIZY POSTAWY CIAŁA

25,000,00

Opis

System Analizy Postawy Ciała jest to zestaw urządzeń stanowiących zintegrowane stanowisko do oceny postawy ciała. Zespół specjalistów z Centrum Naukowo-Badawczego OPIW wychodząc na przeciw problemom związanym z badaniami postawy ciała opracował prosty, ujednolicony, całościowy, oparty na obowiązujących standardach metodycznych System Analizy Postawy Ciała, będący próbą całościowego rozwiązania problemu masowych badań przesiewowych postawy ciała prowadzonych w placówkach edukacyjnych.

Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

System Analizy Postawy Ciała wraz z programem komputerowym „Postawa-Przesiew” pozwala na prowadzenie przesiewowych badań postawy ciała w placówkach edukacyjnych przez przeszkolone pielęgniarki i/lub nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Pozwala na całkowicie bezpieczne, szybkie wyodrębnienie dzieci wymagających gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej, bądź wymagających dalszej konsultacji lekarskiej. Umożliwia rejestrację postawy ciała badanych pozwalając na kontrolę zmian w postawie ciała i ocenę efektów ewentualnego postępowania korekcyjnego. Oparty jest on na tradycyjnych, uznanych metodach diagnostycznych jak fotograficzna rejestracja sylwetek badanego, fotopodoskopowa rejestracja i ocena wysklepienia stóp, jak również poglądowej ocenie postawy badanego w oparciu o uproszczony schemat badania ortopedycznego.

Zastosowanie prostego algorytmu diagnostycznego pozwala na zaznaczenie i wprowadzenie do pamięci komputera danych identyfikacyjnych badanego jak i informacji związanych z jakością jego postawy. Dodatkowo, zarejestrowane obok oceny poglądowej sylwetki badanego i wysklepienie stóp pozwala na weryfikację danych z oceny poglądowej z zarejestrowanymi obrazami. Możliwość eksportu uzyskanych danych i specjalnie opracowany moduł analizy procentowej pozwala na tworzenie opracowań i raportów z przeprowadzonych badań.

W skład zestawu wchodzą:

  • aparat cyfrowy ze statywem
  • rozkładana tablica z nadrukowaną siatką posturograficzną
  • podoskop z wbudowaną kamerą cyfrową
  • komputer z drukarką
  • program komputerowy „Postawa-Przesiew”
  • podręczny przyrząd pomiarowy: Duometr i Pochyłomierz AMI
Back To Top