skip to Main Content
77 456 51 90 698 748 884 opiw@opiw.pl Dostawa produktów w czasie do 1 miesiąca.

Opolskie Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „OPIW” założono w 1988 r. na podstawie Ustawy o jednostkach Innowacyjno-Wdrożeniowych (Dz. U. Nr 22, poz. 126). Od początku działalności głównym celem firmy, było wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług, stanowiących pierwsze wdrożenie w kraju osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu rehabilitacyjnego.

W początkowym okresie działalność skupiała się jedynie na produkcji stołów do masażu oraz foteli do ćwiczeń oporowych z pomiarem momentów sił wg licencji Wojskowej Akademii Technicznej. W krótkim czasie asortyment poszerzono o inne przyrządy i urządzenia, m.in. o Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego zwany w skrócie UGUL-em.

W ponad 20 – letniej działalności firma Opiw wdrożyła do produkcji około 50 produktów z czego 80 % zastrzeżono w Urzędzie Patentowym RP . Na szczególne wyróżnienie zasługują wdrożone do produkcji w ostatnich 3 latach :

Derotator i korektor skolioz „DELFIN „ zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP

Gabinet do terapii metodą Integracji Sensorycznej (SI) – zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP zainstalowany w 500 placówkach edukacyjnych w ramach projektu ze środków unijnych EFS.

System do Analizy Postawy Ciała przeznaczony do badań przesiewowych postawy ciała w placówkach edukacyjnych – zastrzeżony prawami autorskimi i w Urzędzie Patentowym RP..

Zestaw narzędzi pomiarowych – DUOMETR i INKLINOMETR cyfrowy służący do pomiarów antropometrycznych, medycznych oraz badań dla potrzeb fizjoterapii – zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.

Z satysfakcja stwierdzamy, że dziś nasze produkty stanowią podstawowe wyposażenie sal kinezyterapeutycznych, są to :

 • stoły do masażu w tym stoły składane
 • stoły rehabilitacyjne w tym wielofunkcyjne
 • stoły pionizacyjne
 • fotele do diagnostyki i rehabilitacji kończyn
 • rotory do usprawniania kończyn
 • zestaw do korekcji wad postawy OPIW – 01 PLUS
 • stoły trakcyjne
 • kabiny UGUL WSC – 4
 • osprzęt i akcesoria do ugula
 • przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR
 • stanowisko usprawniana leczniczego SUL
 • stoły drewniane do fizykoterapii
 • sprzęt do terapii metodą SI

W okresie naszej działalności opracowano i uruchomiono produkcję licencyjną wielu nowoczesnych wyrobów zgodnie ze standardami światowymi (wg oceny Instytutu nauk Balneologicznych w Warszawie), m.in. fotel do ćwiczeń oporowych i diagnostyki kończyn z elektronicznym urządzeniem pomiarowym momentów sił stawu kolanowego przystosowany do współpracy z komputerem. Na wyróżnienie zasługują również stoły wielofunkcyjne typu WSR oraz Zestaw do Korekcji Wad Postawy OPIW-01, zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do stosowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów stale podnosimy jakość oraz funkcjonalność produkowanych przez nas wyrobów. Własne biuro konstrukcyjne oraz wykwalifikowani specjaliści różnych dziedzin współpracujący z Centrum Naukowo – Badawczym „OPIW” czuwają nad modernizacją produktów oraz opracowują nowy , często unikalny sprzęt rehabilitacyjny według indywidualnych potrzeb odbiorców

„OPIW” bierze udział w znaczących imprezach wystawowych. Organizując swoje stoiska podczas specjalistycznych konferencji, kongresów i sympozjów mamy możliwość konfrontacji naszych rozwiązań konstrukcyjnych z potrzebami środowisk rehabilitacyjnych.

Za jakość,funkcjonalność i innowacyjność wielokrotnie otrzymywaliśmy główne nagrody m.in.

 • puchar i srebrny medal podczas Międzynarodowych Targów Medycznych „POLHALMED 95” za fotel do ćwiczeń oporowych UPR-01 A/S oraz stół do terapii manualnej WSR-1
 • złoty medal podczas Międzynarodowych Targów „REHABILITACJA 95” w Łodzi za zestaw do korekcji wad postawy OPIW-01
 • tytuł „Oferta Roku” na IV Międzynarodowych Targach Edukacyjnych ’98 organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie
 • wyróżnienie „FIRMA ROKU 2006″ w kategorii innowacje.

Naszą wizytówką mogą być kompleksowo wyposażone (w ramach kontraktów) obiekty rehabilitacyjne:

 • 1994 rok – Szpital Wojewódzki – Leszno, „Akwawit Leszno”
 • 1994/1995 rok – 60 Gminnych Ośrodków Zdrowia wyposażonych w pakiet sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Rehabilitacji Przedrentowej Rolników
 • 1995 rok- ośrodek Sanatoryjny KRUS „Granit” w Szklarskiej Porębie, ośrodek Sanatoryjny KRUS w Horyńcu, Centrum Rehabilitacji Młodzieży w Czarnieckiej Górze, Szpital Uzdrowiskowy w Ustroniu
  2004 rok – wyposażenie 412 szkół w Zestaw do Korekcji Wad Postawy OPIW – 01.
 • 2005 rok – wyposażanie Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządu Ruchu w Oleśnicy w sprzęt do korekcji wad postawy.
 • 2008 rok – wyposażenie 500 ośrodków w sprzęt do terapii metodą Integracji Sensorycznej współfinansowany ze środków EFS

Efektem ponad 25-letniej działalności firmy „OPIW” jest ponad 30 000 urządzeń rehabilitacyjnych funkcjonujących w placówkach na terenie Polski i poza jej granicami.

Back To Top