skip to Main Content
77 456 51 90 698 748 884 opiw@opiw.pl Dostawa produktów w czasie do 1 miesiąca.

POCHYŁOMIERZ AMI

750,00

Opis

Jest to przyrząd do pomiarów ruchomości ciała. Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka oraz osób dorosłych. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

Za pomocą „Pochyłomierza AMI” można dokonać pomiaru:

 • zakresu rotacji kręgosłupa szyjnego,
 • zakresu ruchu zgięcia w stawie biodrowym
 • kształtu kręgosłupa człowieka,
 • ruchomości kręgosłupa,
 • asymetrii tułowia we wczesnym wykrywaniu i kontroli efektywności leczenia bocznych skrzywień
 • kręgosłupa (np. ATR),
 • ruchomości stawów obwodowych.

Wymiary:

 • wysokość – 11 mm
 • szerokość – 10 mm
 • grubość – 3,5 mm
 • baterie 3 x CR 2032
Back To Top